Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WRÓBEL Michał. 

Współpracował z sowieckim oddziałem desantowym „Głos”. Używał pseudonimu „Tatuś”. Został aresztowany w swoim domu 16 września 1944 r. w Sance (część źródeł podaje, że miało to miejsce 17 lub 18 września 1944 r.). Osadzono go w KL Auschwitz. 
Zginął w KL Auschwitz w 1944 r.   
Miał córki Rozalię i Stefanię (więźniarki KL Auschwitz). 
Faix-Dąbrowski Zbigniew, Pogłębianie koleżeńskich więzi, „Za Wolność i Lud” 1987 nr 1, s. 11; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 182; Z lat wojny i okupacji 1939 - 1945. t.1, Warszawa 1968, s. 99;