Z Małopolska w II Wojnie Światowej


WRÓBEL Rozalia. 

Córka Michała. Miała siostrę Stefanię. Współpracowała z sowieckim oddziałem desantowym „Głos”. Została aresztowana 16 września 1944 r. w rodzinnym domu w Sance (część źródeł podaje, że miało to miejsce 17 lub 18 września 1944 r.). Osadzono ją w KL Auschwitz.   
Zginęła w KL Auschwitz (wg Prokopiuka), wg innych źródeł przeżyła wojnę (wg Czerpaka i Hardta). 
Czerpak Stanisław, Hardt Zdzisław, Rozkaz - ocalić miasto, Warszawa 1966 s. 4; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 182; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 312;