Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WYCZÓŁKOWSKI Stanisław.

Mieszkał w Słomnikach. Przed wojną należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był członkiem Polskiej Wojskowej Organizacja Rewolucyjnej. U niego w mieszkaniu Mieczysław Tomasz Danecki poznał Stanisława Borzęckiego (podawał się za oficera Legionów, który w 1926 r. przeciwstawił się Józefowi Piłsudskiemu i został usunięty ze społeczności Legionistów). Był jednym z redaktorów biuletynu Polskiej Wojskowej Organizacja Rewolucyjnej „Ogniem i Mieczem”. Zrażony lewicową ewolucją organizacji wycofał się z Polskiej Wojskowej Organizacja Rewolucyjnej i redakcji „Ogniem i Mieczem”.

Jednaki Jan, Sprawa S. Tatarskiego, „Okruchy Wspomnień Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kraków” 1999 nr 29, s. 146, 147, 148;