Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WALASEK Henryk

Walasek Henryk, (1925 - ?) członek Batalionów Chłopskich, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 9 lipca 1925 r. Syn Józefa. Od 1 października 1942 do 15 stycznia 1945 r. należał do Batalionów Chłopskich w pińczowskiem. 19 kwietnia 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu porucznika był inspektorem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;