Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WARZYCKI Kazimierz

WARZYCKI Kazimierz.        
Mieszkał przy Rynku Głównym 25 w Krakowie. Był dyrektorem Warszawskiego Banku Dyskontowego. Miał stopień naukowy doktora. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.