Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WERBIŁOWICZ Paweł

Werbiłowicz Paweł, - żołnierz Armii Czerwonej i ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
22 lutego 1942 r. został powołany do Armii Czerwonej. 28 lutego 1944 r. przeniesiono go do ludowego Wojska Polskiego. 1 maja 1946 r. został zdemobilizowany. 15 sierpnia 1947 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu sierżanta był kierowcą w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem Za Warszawę (1946), Medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk (1946), Medalem Za Berlin (1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (12.07.1957), 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;