Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WIĘCKOWSKI Stanisław

Więckowski Stanisław, Wąsacz (? - ?), oficer Armii Krajowej.        
W lipcu 1943 r. w stopniu kapitana był dowódcą Obwodu I Szerszeń” Kedywu (Myślenice - Skawina) i zastępcą szefa sztabu Kedywu Okręgu Kraków Armii Krajowej1. Komendant Okręgu Kraków Armii Krajowej pułkownik Wojciech Wayda wyznaczył go na stanowisko komendanta Wojskowej Służby Ochrony Powstania2. W stopniu majora był zastępcą szefa krakowskiego Kedywu Armii Krajowej. 2 sierpnia 1943 r. przerzucał broń do Wrząsowic3. Formalnie dowodził 29 stycznia 1944 r. kolejówką pod Grodkowicami. W rzeczywistości miał dużą gorączkę i pozostał w lesie dość daleko od torów4. Został aresztowany 6 sierpnia 1944 r. w czarną niedzielę”. Osadzono go w KL Plaszow5. Wywieziono go do KL Flossenburg6.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 162; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152, 163, 205, 255; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 641;


1 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152;

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 205;

3 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 163;

4 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 162;

5 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 255;

6 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 641;