Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WIKLOWSKI Jan

WIKLOWSKI Jan Jurand (1914 - 1943), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony około 1914 r1. Pochodził z Łężan2. Przed wojną w stopniu kaprala był podoficerem zawodowym 48. pułku piechoty w Sanisławowie3. Należał Kedywu Armii Krajowej w Krośnie4.        
Zginął 26 czerwca 1943 r. w starciu z oddziałem Schutzpolizei koło wsi Przysietnica pod Brzozowem5. Wg innych źródeł pod Przysietnicą został ranny i aresztowany, a następnie stracony6 w lesie w Warzycach7.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998 s. 138; Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;


1 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;

2 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;

3 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;

4 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;

5 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

6 Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998 s. 138;

7 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3 s. 14;