Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WINIARSKI Tadeusz

Winiarski Tadeusz Lew, (1919 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 2 kwietnia 1919 r. Syn Łukasza. Od 15 października 1942 do 15 stycznia 1945 r. był dowódcą plutonu w oddziale Armii Ludowej Stanisława Wałacha w chrzanowskim. 15 marca 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. był cywilnym pracownikiem starszym technikiem Służby Remontowo-Budowlanej Kwatermistrzostwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (26.02.1965), Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Krzyżem Partyzanckim (10.10.1952), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (12.07.1957), 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;