Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WOLK Franz

WOLK Franz.        
26 października 1939 r. został w stopniu majora żandarmerii szefem żandarmerii w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa,