Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Małopolska w II wojnie światowej
to projekt realizowany przez wydawnictwo
BARBARA HUP Barbara Gąsiorowska
we współpracy z niezależnymi historykami i pasjonatami historii najnowszej

Współpracownicy


Władysław Bartosz;

Maria Jentys-Borelowska;

Krzysztof Pięciak
Andrzej Zagórski;Zapraszamy do współpracy zawodowych historyków i pasjonatów tematu. Prosimy o wsparcie projektu poprzez nadsyłanie na nasz adres redakcja@malopolskawiiwojnie.pl informacji i zdjęć z prywatnych kolekcji. Niestety na tym etapie projektu nie jesteśmy w stanie wypłacać honorariów autorskich. Dlatego też przesyłając nam materiały Współpracownik zgadza się z góry na ich nieodpłatną publikację po zredagowaniu wg naszych standardów.

W celu weryfikacji tożsamości Współpracownika prosimy o podanie w korespondencji: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu. Informacje te nie będą dalej udostępniane.