Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZĘGIEL Jan.
Urodzony 2 stycznia 1923 r. w Nowym Sączu. Syn Antoniego i Marii z d. Gucwa. Ukończył szkołę zawodową. Był kierowcą. Mieszkał w Nowym Sączu przy Długosza 12a. Do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość został wprowadzony we wrześniu 1943 r. przez Tadeusza Świątkowskiego (nie żyje w 1950 r.) i Michała Bulandę „Włodarz” mieszkającego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu. Wysłano go pociągiem do Leńcz, gdzie odebrali go ludzie z oddziału Stanisława Długosza „Zamek”. Używał pseudonimu „Szerlok”. W lipcu 1944 r. przeszedł z oddziałem do rejonu Izdebnika. Współpracowali z Sowietami, którzy ich dozbrajali. W grudniu 1944 r. po podzieleniu oddziału Stanisława Długosza „Zamek” w rejonie Babiej Góry przeszedł w grupie Jerzego Mariana Tabeau do rejonu Nowego Sącza.   
Był żonaty, miał dziecko.     
IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK),