Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZACHEMSKI Jakub

Przed wojną był działaczem Związku Podhalan. Miał wyższe wykształcenie. Pracował na stanowisku dyrektora gimnazjum i liceum w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Odrowążu. Działał w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym „Roch”. Wspierał działania Władysława Hajnosa, Andrzeja Kowalkowskiego, Władysława Skibińskiego, Augustyna Suskiego, Andrzeja Waksmundzkiego. Był członkiem konspiracyjnej Okręgowej Komisji Oświaty i Kultury w Małopolsce. 3 maja 1940 r. został aresztowany w Krakowie. Wywieziono go do KL Auschwitz.

Zmarł w KL Auschwitz w październiku 1940 r.

Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 24; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 308; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 85, 138;