Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAMOK.      
Dowódca oddziału partyzanckiego działającego na Podhalu. Właściwie Stanisław Długosz „Zamek”.  
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 210;