Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZARÓD Walery.

Dowodził kompanią w oddziale Wiesława Żakowskiego „Zagraj”. Używał pseudonimu „Prądzyński”. Brał udział w zdobyciu posterunku w Działoszycach 25 lipca 1944 r.

Elka, ZT, Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 137, s. 4; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, Warszawa 1972, s. 40;