Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZASTAWNY Jan.

Urodzony 27 stycznia 1915 r. w Rudnie Górnym. Był czeladnikiem stolarskim. W 1934 r. wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Został prezesem koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1936 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego. Został powołany do służby wojskowej w 51. pułku piechoty w Brzeżanach, którą ukończył w stopniu kaprala. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Został komendantem Batalionów Chłopskich, potem Ludowej Straży Bezpieczeństwa w gminie Kowala w Obwodzie Miechów. Używał pseudonimu „Rudnicki”. Zorganizował oddział partyzancki i objął jego dowództwo. 14 stycznia 1945 r. jego oddział wspólnie z oddziałami Stanisława Tebialskiego „Wisior” (druga wersja nazwiska Stanisław Tekielski „Wisiara”) i NN „Ryby” zaatakował oddział Wehrmachtu w Górze Jaklińskiej. Po wojnie został prezesem zarządu Związku Sąsiedzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici". Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Kowali. Prowadził gospodarstwo rolne.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 54; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 231;