Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAWADZKI.

Miał stopień naukowy doktora. W jego mieszkaniu przy ul. Potockiego 1 lub 3 w Krakowie odbywały się zajęcia drugie roku prawa konspiracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w nich m.in. Halina Biesiadecka. Gestapo założyło u niego „kocioł” i aresztowało w lipcu 1944 r. dr. Juliusza Sas-Wisłockiego.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 72/R/82; Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę! „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11, s. 63;