Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAWIASA Józef.

Policyjne nazwisko porucznika Tadeusza Mazurkiewicza.