Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZDYBALSKI Leon.                                  
Mieszkał przy ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Współpracował z Marianem Wojciechem Bombą, Zygmuntem Kłopotowskim, Adamem Rysiewiczem i Władysławem Skąpskim. Pracował dla wywiadu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Zajmował się kolportażem. Od 1945 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był wywiadowcą siatki Władysława Skąpskiego w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość[1]. Używał pseudonimów „Cynkowiak”, „Cynkowiec”, „Leon”[2]. Współpracował z Albinem WIKTOREM[3], u którego w firmie oficjalnie pracował[4]. Został aresztowany 1 września 1946 r. [5] w Ząbkowicach na Dolnym Śląsku, gdy podawał się za przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości legitymując się dokumentami wystawionymi przez Zygmunta Kłopotowskiego[6].[1] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 239, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.;

[2] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 254, Protokół przesłuchania świadka Skąpski Władysław, 2.V.1947 r.;

[3] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 240, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.;

[4] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 242, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.;

[5] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 255, Protokół przesłuchania świadka Skąpski Władysław, 2.V.1947 r.;

[6] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 244, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 28.III.1947 r.;