Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZIĘBA Bolesław.

Pochodził z Brzany. Należał do oddziału Batalionów Chłopskich dowodzonego przez Kazimierza Wątróbskiego „Sęp”. Używał pseudonimu „Biały”. Współredagował „Zarzewie”. 13 lipca 1943 r. w czasie przewożenia prasy konspiracyjnej został aresztowany w rejonie Bobowej przez gestapo. W czasie aresztowania dostał ataku serca. Tego samego został odbity z aresztu w Bobowej przez oddział Batalionów Chłopskich Kazimierza Wątróbskiego „Sęp”. 13 kwietnia 1943 r. brał udział w akcji oddziału Batalionów Chłopskich Kazimierza Wątróbskiego „Sęp” na młyn w Białej Niżnej. 25 października 1943 r. brał udział w akcjach w Bobowej i Stróżnej. 23 kwietnia 1944 r. uczestniczył w ekshumacji Alojzego Wiatra "Zawierucha". Od 1 sierpnia 1944 r. był instruktorem broni w oddziale Batalionów Chłopskich „Sablik”. 19 sierpnia 1944 r. brał udział w akcji na stację kolejową w Bobowej.

Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 172; Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 71, 83, 92, 110, 190, 238, 357; Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 584;