Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZIEWIN A. T.         
Był zastępcą dowódcy sowieckiego oddziału desantowego „Szturm”, w stopniu lejtnanta, zrzuconego 27 lipca 1944 r. w rejonie Tunelu.      
Poległ 24 sierpnia 1944 r. w okrążeniu pod m. Dubie         
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 196, 198;