Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZOŁOTAR Iwan.

Urodzony około 1904 r. na Kubaniu. Syn Fiedora. Od wiosny 1942 r. walczył w partyzantce w rejonie Pskowa, W kwietniu 1943 r. objął stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego w rejonie Mińska. Dowodził sowieckim oddziałem partyzanckim desantowanym 10 września 1944 r. na Jaworzynie w Gorcach. Używał pseudonimu „Iwan”. Wokół swojego oddziału zbudował całe Zgrupowanie Partyzanckie, do którego sowieckich partyzantów przekazały okoliczne oddziały polskiej partyzantki. Kapitan Julian Zapała "Lampart" wytłumaczył mu system zaopatrywania oddziałów partyzanckich wyznaczając mu jako rejon rekwizycji żywności miejscowości Konina Wielka i Poręba. 2 grudnia 1944 r. został ranny w czasie niemieckiego nalotu lotniczego na siedzibę sztabu jego Zgrupowania. W walkach od 12 do 15 grudnia 1944 r. z niemiecką ekspedycją karną pomiędzy Mszaną i Rabką współpracował z oddziałem Armii Ludowej „Za Wolną Ojczyznę" i I batalionem 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej, a także oddziałem 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej Juliana Zubka „Tatar”. W 1960 r. i w październiku 1963 r., odwiedzał w Polsce znajomych partyzantów. W 1963 r. miał stopień pułkownika. Mieszkał Moskwie. Parał się twórczością literacką inspirowaną bogatymi doświadczeniami wojennymi. Pracował m.in. nad powieścią przygodową o wojnie w polskich Karpatach.

Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 144; Jagielski Bolesław, Z siłą halnego, Warszawa 1988 s. 46, 47; Miszczak Edward, Pauza dwóch fotografii, „Dziennik Polski” 1987 nr 274 s. 5; Paczyńska Irena, Radzieckie formacje partyzanckie w Polsce południowej, „Dzieje Najnowsze” 1973 nr 4 s. 169, 176; Wnuk Włodzimierz, Partyzanci pułkownika Iwana, „Kierunki” 1963 nr 45 s. 7;