Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZUBEK Julian.

Urodzony 20 sierpnia 1912 r. Syn Aleksandra i Marii z d. Wojciechowskiej. W 1932 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Starym Sączu. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie. Został mianowany na stopień podporucznika. Pracował jako nauczyciel w Rytrze, później w Piwnicznej. Studiował w Centralnym Instytucie Sportu w Warszawie. Przerwał studia i wyjechał do USA na tournée z zespołem góralskim. Wrócił do Polski w sierpniu 1939 r. We wrześniu 1939 r. jako dowódca plutonu w kompanii przeciwpancernej 7. pułku piechoty Legionów (wg innych źródeł w 8. pułku piechoty) walczył pod Szydłowcem, Iłżą, Solcem, Piaskami, Chełmem i Narolem. Ranny dostał się do niewoli, z której zbiegł. Wrócił do Nowego Sącza. Pod koniec 1939 r. kontaktował się z Konstantym Gucwą „Góral” działającym z polecenia generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego w sprawie organizacji trasy przerzutowej na Węgry. Używał wówczas pseudonimu „Jano”. Od 1940 r. był kurierem Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany. Torturowano go w czasie śledztwa. Został zwolniony. Od 1941 r. dowodził oddziałem Związku Walki Zbrojnej działającym w Pasmie Radziejowej. Od 1943 r. ukrywał się w lesie z żoną. Dowodził 8. (wg części źródeł 9.) kompanią III batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Tatar”. Jego oddział działał w rejonie Nowy Targ-Nowy Sącz-Limanowa-Piwniczna. 27 lipca 1944 r. zaprzysiągł 16 ludzi w Gorzkowie. 18 styczna 1945 r. dowodził potyczką w rejonie Piwnicznej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, aby ratować życie wraz z żoną i synkiem, przedostał się przez Słowację do Włoch do II Korpusu Polskiego. Wrócił do Polski. Po wojnie był trenerem narciarskim. Przeszedł dwa zawały serca. Na emeryturze mieszkał w Piwnicznej.

Zmarł 24 listopada 1981 r. w Zakopanem.

Był żonaty z Marią, miał syna.

Juchniewicz Mieczysław, Ochotnica Dolna, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 51-52 s. 7; Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 179; Kronika wyzwolenia, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 3 s. 7; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 114; Miszczak Edward, Pauza dwóch fotografii, „Dziennik Polski” 1987 nr 274 s. 5; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 148; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 213; Ślaski Jerzy, Bitwa-Fundament, Warszawa 1985, s. 304; Tuszyński Waldemar, Pomoc dla wielkiej ofensywy, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 5 s. 7; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 85; Zubek Maria, Julek, „Gazeta Krakowska’ 1986 nr 242, s. 3;