Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZACHARA Józef

Zachara Józef, - żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Od 28 listopada 1944 do 12 kwietnia 1947 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. Był kierownikiem kasyna oficerskiego w Korpusie Bezpieczeństwa Wewenetrznego. 14 lipca 1947 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu porucznika był dyżurnym grupy dyżurnych Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kleparz w Krakowie. Oddał legitymację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Starał się o zwolnienie ze służby i przejście na rentę z tytułu wysługi lat.        
Odznaczony: resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (12.07.1957), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;