Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAMBROWICZ

Zambrowicz - działacz Polskiej Partii Robotniczej.        
Miał stopień podpułkownika. Należał do Polskiej Partii Robotniczej. Pracował przy Rynku Głównym w Krakowie. Ściśle współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;