Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAPAŁOWICZ Wiesław

ZAPAŁOWICZ Wiesław Miś”, Ros.        
Pod koniec września i w październiku 1939 r. organizował konspiracyjną grupę harcerską na bazie 6. Krakowskiej Drużyny Harcerzy1. Był hufcowym krakowskiego Roju Szarych Szeregów2. Współredagował Z Trudu i Znoju3. W 1943 r. należał do zespołu redakcyjnego pisma Bez Wędzidła4. W 1943 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych Armii Krajowej, której zajęcia odbywały się przy Małym Rynku 55. Od stycznia 1944 r. redagował dwutygodnik Bims6. W stopniu kaprala podchorążego był ostatnim dowódcą plutonu Grup Szturmowych Szarych Szeregów Alicja7. Miał stopień porucznika8. Był dowódcą 3. kompanii Odcinka IV Wapno Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej9. Od 20 marca 1944 r. należał do oddziału Kedywu Armii Krajowej Skok10. 30 lipca 1944 r. uczestniczył w koncentracji oddziałów Kedywu Armii Krajowej w Goszczy11. Od listopada 1944 r. należał do oddziału Kedywu Armii Krajowej Grom Skok12. 22 grudnia 1944 r. brał udział w starciu patrolu Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała z patrolem niemieckim w Teresinie13. 28 grudnia 1944 r. usiłował rozbroić we dworze w Boronicach czterech Niemców, ale Ryszard Nuszkiewicz Powolny zabronił mu przeprowadzenia tej akcji14.        
IPN Kr 1/2158 Towpasz Włodzimierz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 193, 291, 301, 302; Rozmus Władysław, Potyczka w Opatowcu, Gazeta Krakowska 1986 nr 114 s. 4; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 143, 155, 157; Relacja Juliusza Jasieńskiego, zb. Teodora Gąsiorowskiego;


1 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 143;

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 193;

3 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 229;

4 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 155;

5 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58;

6 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 155;

7 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 157;

8 Relacja Juliusza Jasieńskiego, zb. Teodora Gąsiorowskiego;

9 Relacja Juliusza Jasieńskiego, zb. Teodora Gąsiorowskiego;

10 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 193;

11 Potyczka w Opatowcu, Gazeta Krakowska 1986 nr 114 s. 4;

12 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 291;

13 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 301;

14 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 302;