Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAWODNY Mieczysław

ZAWODNY Mieczysław (? ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Był żołnierzem drużyny Malina Kedywu Inspektoratu Kraków Armii Krajowej. Został aresztowany w marcu 1944 r. przy ul. Piotrkowskiej.        
Archiwum Państwowe w Krakowie, Dziennik czynności i spraw [Żelbetu] s. 11;