Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAZULOWA Maria.           
Od 1942 r. była przewodniczącą zarządu Sekcji Opieki nad Więźniami „Patronat” Rady Głównej Opiekuńczej. Sugerowała więziennemu lekarzowi na Montelupich dr. Józefowi Danielowi Garbieniowi, który wymieniał z nią informacje i grypsy przy okazji dostarczania paczek lekarskich, aby umieszczał w szpitalu więziennym wskazanych przez nią więźniów.