Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZBOROWSKI Bolesław

Zborowski Bolesław, (1927 - ?) członek Gwardii Ludowej, funkcjonariusz Służby
Bezpieczeństwa.        
Urodzony 13 grudnia 1927 r. Syn P [?]. Od marca 1942 do stycznia 1945 r. był łącznikiem Gwardii później Armii Ludowej w gminie Jugowice. 24 maja 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był kierownikiem grupy Wydziału II Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem Zwycięstwa i Wolności (17.07.1961), Odznaką Grunwaldzką (17.07.1961), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (23.06.1956), 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968), Srebrną Odznaką za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (06.10.1964). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;