Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZDON Marian

Zdon Marian.        
Urodzony 28 maja 1898 r. Na stopień podpułkownika dyplomowanego w korpusie oficerów piechoty został awansowany ze starszeństwem z 1 stycznia 1936 r. W marcu 1939 r. służył w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. We wrześniu 1939 r. był szefem Oddziału II (wywiadowczego) sztabu Armii Kraków.        
Zginął 2 września 1939 r. w czasie nalotu Luftwaffe na Kraków.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta V klasy, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi.        
Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kraków 2003, s. 338; Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006, s. 15;