Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZIEMBIŃSKI Jan

ZIEMBIŃSKI Jan        
Urodzony w 1880 r. Był emerytowanym maszynistą kolejowym. Mieszkał przy ul. Wielickiej 39 w Krakowie.        
Został rozstrzelany 10 września 1939 r. przy ulicy Jerozolimskiej w Krakowie i pochowany na miejscu zbrodni. 17 lipca 1940 r. jego zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz.        
IPN Kraków, Lista rozstrzelanych 10 września 1939 r. w Krakowie, s. 1;