Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZYBURA Bolesław

ZYBURA Bolesław Ryś” (?-?), członek antyniemieckiej konspiracji.        
Pochodził z Dęby. Był współwydawcą Odwetu w Tarnobrzegu.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 35;