Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 grudnia 1939 r.

Z więzienia we Wrocławiu, na skutek interwencji węgierskich władz państwowych, zwolniono Zygmunta Jana SarnęJana Konstantego Dąbrowskiego (wg części źródeł został on zwolniony już 27 listopada 1939 r.), aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderktion Krakau