Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 listopada 1939 r.

Odbył się uroczysty wjazd czarnym mercedesem na Wawel Gubernatora Generalnego Hansa Franka.

Gubernator Generalny Hans Frank był wizytowany na Wawelu przez działaczy Goralenvolku.

 SS-Gruppenführer Hans Zech, dowódca SS i policji dystryktu krakowskiego, zagroził wysyłką do obozu pracy wszystkich mężczyzn pomiędzy 18 i 60 rokiem życia mieszkającym w domach, z których zerwano by obwieszczenia władz okupacyjnych.

W koszarach 20. pułku piechoty przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie osadzono aresztowanych w czasie "Sonderaktion Krakau". Zwolniono ze względu na stan zdrowia profesorów Stanisława Ciechanowskiego (wg innego źródła zwolniono go dzień później 8 listopada 1939 r.) i Witolda Wilkosza, a także germanistę Adama Mariana Kleczkowskiego.

Do Krakowa przedostał się z Budapesztu major Feliks Ankerstein „Olgierd”, zastępca szefa Wydziału Specjalnego Oddziału II Sztabu Głównego, z instrukcjami dla prowadzenia dywersji w okupowanym kraju.