Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 listopada 1939 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał nakaz rozstrzelania w Krakowie po jednym mężczyźnie z każdego domu, na którym zostanie umieszczony symbol przypominający rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.

Szef dystryktu krakowskiego Otto Wächter meldował Hansowi Frankowi o polskich afiszach propganadowych i nakazał aresztowanie 120 zakładników przed rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.

W krakowskim Pałacu Pod Baranami odbyło się pierwsze posiedzenie urzędu dystryktu krakowskiego.

<span lang="IT" />Ofiary Sonderaktion Krakau osadzono w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) i więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul.Świebodzka).

Rodzinom profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego nakazano opuszczenie ich mieszkań w kamienicach przy ulicach Łokietka 1, Ruskiej 4 i Słowackiego 15. W ciągu dwóch godzin mogli spakować jedynie niezbędne rzeczy osobiste. Całe wyposażenie pozostawiono dla nowych, niemieckich lokatorów.