Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 listopada 1939 r.

Komisarzem Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie został Franz Schmidt. Odwołano go z tego stanowiska 30 kwietnia 1942 r.

Ukazało się zarządzenie szefa dystryktu krakowskiego Otto Wächtera nakazujące Żydom powyżej 12 roku życia noszenie od dnia 1 grudnia 1939 r. na prawym rękawie białych opasek z Gwiazdą Dawida.

Ukazało się zarządzenie szefa dystryktu krakowskiego Otto Wächtera nakazujące likwidację średnich szkól ogólnoksztalcących.

Jan Maria Gwiazdomorski w celi 306 więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) we Wrocławiu poprowadził wykład Czy prawo jest nauką