Z Małopolska w II Wojnie Światowej

20 listopada 1939 r.

Rozformowano działające dotychczas w Generalnym Gubernatorstwie Einsatzgruppen policji. Sztab I Einsatzgruppen przeorganizowano na dowództwo Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie. Sztab 2. Einsatzkommando przeorganizowano na komendę Sipo i SD w dystrykcie krakowskim. 

Ukazało się zarządzenie kierownika Wydziału Dewiz przy urzędzie Generalnego Gubernatorstwa o zablokowaniu niektórych kont bankowych należących do cudzoziemców, głównie Żydów, którym zezwolono jedynie na posiadanie 2000 zł w gotówce. 

W ramach Urzędu Dewiz utworzono w Krakowie Urząd Rozrachunkowy, którego zadaniem było prowadzenie rozrachunków płatniczych pomiędzy Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem.

Wycofano z obiegu na terenie Generalnego Gubernatorstwa markę niemiecką. Termin wymiany banknotów mijał 15, a  bilonu 30 grudnia 1939 r. 

Wycofano z obiegu na terenie Generalnego Gubernatorstwa polskie znaczki stemplowe i blankiety wekslowe 

Weszło w życie obwieszczenie Ernsta Zörnera, starosty miejskiego w Krakowie, z 13 listopada 1939 r. o wprowadzeniu „kart zapotrzebowania” na cukier. Przydzielało ono 1 kg cukru na osobę miesięcznie.

Rozpoczęto sprzedaż przydziałowego kilograma cukru na osobę miesięcznie w urzędowej cenie 1,22 zł

Komisarz miasta Krakowa Ernst Zörner nakazał oddanie do dnia 30 listopada 1939 r. polskich mundurów i ekwipunku wojskowego.

W celi 306 więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse 31 we Wrocławiu poprowadzili wkłady: Stanisław Pigoń O sejmowym wydaniu Mickiewicza i Marek Gatty-Kostyal Jak powstaje nowoczesny lek.