Z Małopolska w II Wojnie Światowej

28 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o administracji gmin w Generalnym Gubernatorstwie.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka powołujące w gminach Judenraty (Rady Żydowskie), których zadaniem miało być „sumienne wykonywanie rozkazów władz”.

około godz. 16,00 z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków) ofiary Sonderaktion Krakau.