Z Małopolska w II Wojnie Światowej

29 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych przy Urzędzie Generalnego Gubernatora dr Sieberta zakazujące Polakom pod karą więzienia używania mundurów lub podobnej do mundurów odzieży i oznak, w tym mundurów szkolnych i czapek uczniowskich i studenckich.

Zapoznano z regulaminem obozowym KL Sachsenhausen i przydzielono do baraków ofiary Sonderaktion Krakau.