Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 grudnia 1940 r

Sekcja Opieki nad Więźniami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto (Patronat) dostarczyła do więzienia Montelupich 265 pięciokilogramowych paczek świątecznych.

Z KL Dachau zwolniono sześciu krakowskich profesorów aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau": Stanisława Gołąba, Juliusza Jakóbca, Bogusława Leśnodorskiego, Mieczysława Małeckiego, Czesława Piętkę i Stanisława Urbańczyka. Z KL Sachsenhausen zwolniono ich kolegę Jana Józefa Miodońskiego.