Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 kwietnia 1940 r.

Na Wawelu odbyło się posiedzenie władz Generalnego Gubernatorstwa na temat sytuacji żywnościowej i wywozu robotników do Rzeszy. Jednym z uczestników posiedzenia był Joseph Bühler.

Odbyło się posiedzenie władz Ostinstitutu, w którym wzięli udział m.in. kurator Instytutu, Gubernator Generalny Hans Frank i minister A. Seyss-Inquart. 

Z KL Sachsenhausen powrócił do Krakowa Jan Harajda (zwolniony po interwencji węgierskich władz państwowych).