Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 lutego 1940 r.

W KL Sachsenhausen zmarł na zakażenie krwi profesor Akademii Górniczej Antoni Maria Emilian Hoborski (wg Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 119; wg Andrys Wiesław, Sonderaktion Krakau, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 45, s. 5,  nastąpiło to 19 stycznia 1940 r. wtedy jednak tylko amputowano mu odmrozone palce u nóg).  aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.

Do Krakowa wrócili z KL Sachsenhausen Franciszek Ksawery Walter i Albin Żabiński.