Z Małopolska w II Wojnie Światowej

19 lutego 1940 r.

Na mocy rozporządzenia Gubernatora Generalnego Hansa Franka utworzono w siedzibach Dystryktów GG niemieckie sądy wyższe, w wyznaczonych miastach utworzono niemieckie sądy zwykłe. Stały się one właściwymi do orzekania w sprawach obywateli Rzeszy i osób narodowości niemieckiej. Jednocześnie sądownictwu polskiemu odebrano kompetencje orzekania w tych sprawach.

W Krakowie zmarł profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Zdzisław Włodek, wcześniej był on aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau, a 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen. Wg części źródeł zmarł trzy dni wcześniej, 16 lutego 1940 r.