Z Małopolska w II Wojnie Światowej

14 września 1940 r.

Dr W. Coblitz przejął do dyspozycji Ostinstitutu ostatnie 13 bibliotek zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przy ul. św. Gertrudy w Krakowie otwarto kino „Wanda”.

Zgodnie z zarządzeniem niemieckiej administracji okupacyjnej zlikwidowano żydowską adwokaturę.

Z KL Dachau wypuszczono Anatola Listowskiego (wg. innych źródeł nastapiło to 30 sierpnia 1940 r.) i Stanisława Szczotkę (wg innych źródeł został zwolniony 8 lutego 1940 z KL Sachsenhausen) aresztowanych w czasie "Sonderaktion Krakau".