Z Małopolska w II Wojnie Światowej

14 stycznia 1941 r.

Na Wawelu pożegnano SS-Brigadeführera Bruno Streckenbach. przeniesionego ze stanowiska dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie na stanowisko szefa Departamentu I Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.

Dowódcą Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie został SS-Brigadeführer dr Eberhard Schöngarth.

Z KL Dachau zostali zwolnieni aresztowani w czasie Sonderaktion Krakau 6 listopada 1939 r.: Mieczysław Brożek (wg innych źródeł było to dzień później), Stanisław Janik (wg. Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, zwolniono go 8 lutego 1940 r. z KL Sachsenhausen), Aleksander Kocwa, Kazimierz Lepszy Stanisław Marian Leszczycki, . (wg Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 133; wg. Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;  miało to miejsce na przełomie lata i jesieni 1940 r.;) i Stanisław Antoni Turski.