Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W styczniu 1943 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Zawiesił działalność z powodu choroby założycielki i zarazem dyrygentki Ireny Pfeiffer żeński chór „Akord”. Od listopada 1939 r. dawał zamknięte koncerty w szpitalach i schroniskach dla wysiedlonych.


W karnym obozie Baudienstu „Liban” strażnicy zastrzelili więźnia T. Czerwińskiego z Dębicy.

W KL Ebensee w Austrii zmarł Marian Cichocki, inspektor szkolny, przewodniczący Miejskiej Rady Szkolnej, członek tajnej Miejskiej Komisji Oświaty i Kultury. Aresztowano go 8 marca 1943 r. w Krakowie.

W Krakowie został aresztowany Franciszek Malinowski „Piotr” „Zagóra”, od czerwca 1942 r. sekretarz Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie. Wywieziono go do KL Dora, gdzie został rozstrzelany 28 lutego 1944 r.

Sekcja Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto otrzymała w tym miesiącu 513 kart zapotrzebowania na paczki i 66 depozytów, wysłała 402 paczki, miała 3762 podopiecznych. Jej dochody wyniosły 39519,65 zł, a wydatki 32832,45 zł.

Z KL Dachau został zwolniony Stanisław Marian Leszczycki, aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau 6 listopada 1939 r. (wg Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 133; wg. Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;  miało to miejsce na przełomie lata i jesieni 1940 r.;wg informacji Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 14 stycznia 1941 r.)

Władze okupacyjne odnotowały w tym miesiącu na terenie dystryktu krakowskiego 85 akcji zbrojnych polskiej konspiracji.

Ze stanowiska komendanta Kedywu Okręgu Kraków Armii Krajowej odszedł Stefan Dul "Olszyna".

Wojskowa Organizacji Wolności „Znak” podporządkowała się Armii Krajowej.

W mieszkaniu Siedleckich przy ul. Szewskiej 21 konspiracyjny Teatr Niezależny wystawił Balladynę.

Do oddziału Armii Ludowej im. L. Waryńskiego w Olkuskiem wstąpił Józef Biela.