Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W listopadzie 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Do Krakowa powrócili zbiegli 27 października z KL Flossenburg żołnierze Armii Krajowej Józef Baster „Rak” i Edward Czarnecki "Murzyn". Nadal działali w Kedywie.

Gestapo aresztowało członków konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie: Józefa Pietruchę, Franciszka Sasułę i Franciszka Szwabowskiego. Wywieziono ich do obozów koncentracyjnych gdzie wszyscy zginęli.

Został także aresztowany Józef Blak.

Zbigniew Adamowicz, komendant Obwodu Nowy Sącz Armii Krajowej od listopada 1942 r., został przeniesiony w Góry Świętokrzyskie.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Ungvaru (dzis Użhorod) został aresztowany przez NKWD Jan Harajda, lektor węgierskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, były więzień KL Sachsenhausen, oskarżono go o działania profaszystowskie i zamordowano 13 grudnia 1944 r. w tamtejszym więzieniu.

Wasilij Tichonin "Wasyl" brał udział w posiedzeniu Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Robotniczej „Wiślica” w Janowicach.