Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BEDNARSKI Stefan.           
Urodzony w 1868 r. Odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Odessie. Był adwokatem w Bracławiu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został rejentem. Pracował też przez jakiś czas jako nauczyciel gimnazjalny. W roku akademickim 1935/1936 został lektorem języka rosyjskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau". Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po  przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku.      
Zmarł 1 stycznia 1940 r. na zapalenie płuc w obozowym szpitalu KL Sachsenhausen.           
Był żonaty z Janiną Dubińską (uczestniczką konspiracji, która podejmowała starania o uwolnienie uczonych krakowskich także po otrzymaniu wiadomości o śmierci męża). 
Bolewski A., Pierzchała H., Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945. Straty osobowe, Ossolineum 1989, s. 249, 286, 297, 443, 469, 470, 472, 504, 507, 509, 514, 542, 582, 607, 651, 655, 667, 679; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 213, 267; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020];Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 108;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;