Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CHODZICKI Edward.         
Urodzony 24 września 1897 r. w Tarnowie. Miał tytuł naukowy doktora inżyniera nauk leśnych[1]. Był profesorem zwyczajnym leśnictwa. W latach 1937-1939 kierował Katedrą Leśnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim[2]. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[3]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[4]. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[5]. Przewieziono go do więzienia we Wrocławiu[6]. Został osadzony w KL Sachsenhausen[7]. 8 lutego 1940 r. zwolniono go z obozu[8]. Po wojnie wrócił na swoje stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1 lipca 1946 r. kierował Katedrą Ogólnej i Szczegółowej Hodowli Lasu. Był kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. 1 lipca 1954 r. jego Katedrę rozwiązano. W 1964 r. ponownie kierował Katedrą Ogólnej Hodowli Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W 1968 r. przeszedł na emeryturę.       
Zmarł 21 kwietnia 1978 r. w Barwałdzie.     
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 401;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[2] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 401;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[5] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[6] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[7] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[8] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;