Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CZYŻEWSKI Mikołaj.        
Urodzony 1 października 1890 r. w Hadziaczu na Ukrainie. Był inżynierem metalurgiem
[1. Miał stopień naukowy doktora nauk technicznych[2. Był docentem koksownictwa, technologii ciepła i paliw Akademii Górniczej w Krakowie[3. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[4. Osadzono go w więzieniu Montelupich[5. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[6. Wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono go 8 listopada 1939 r. z koszar przy ul. Mazowieckiej[7. Wg Jerzego S. został zwolniony 9 listopada 1939 r. Wg. Tadeusza Wrońskiego przewieziono go do więzienia we Wrocławiu, został osadzony w KL Sachsenhausen, przeniesiono go do KL Dachau, skąd został zwolniony 8 lutego 1940 r.[8Od połowy 1942 do stycznia 1945 r. pracował w oficjalnym Państwowym Zakładzie Badania Materiałów kontrolującym jakość materiałów produkowanych i używanych w Generalnym Gubernatorstwie[9.          
Zmarł 1 grudnia 1954 r. w Krakowie. 
Gruszczyk Hubert, Różne były formy walki z okupantem czyli Akademia Górnicza w Krakowie w okresie okupacji, „W Marszu 1939-1945” 1974 nr 1 s. 57; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 41, 268;
S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;[1Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 402;]

[2Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 402;]

[3Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 402;]

[4Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;]

[5Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;]

[6Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;]

[7Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 41;]

[8Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;]

[9Gruszczyk Hubert, Różne były formy walki z okupantem czyli Akademia Górnicza w Krakowie w okresie okupacji, „W Marszu 1939-<st1:metricconverter w:st="on" productid="1945”">1945”</st1:metricconverter> 1974 nr 1 s. 57;]